Brandverzekeringen

= Opstalverzekering
De Bedrijfsgebouwenverzekering vergoedt schade aan gebouwen inclusief bijgebouwen en terreinafscheidingen ontstaan door brand, ontploffing, blikseminslag en storm, inbraak en aanrijding. Er geldt een extra uitgebreide waterschadedekking. Jaarlijks worden het verzekerde bedrag en de premie aangepast met het percentage waarmee de bouwkosten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn gewijzigd.

= Inventaris-/goederen verzekering
De Inventaris- en goederenverzekering vergoedt schade aan goederen en inventaris als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, storm, Inbraak, aanrijding, gewelddadige beroving en afpersing. Voor waterschade geldt zonder meerpremie een extra uitgebreide dekking. U kunt ook zaken meeverzekeren die u voor eigen rekening aan het huur pand hebt laten aanbrengen, zoals schilderwerk en installaties.

= Andere verzekeringen
Bedrijfsschadeverzekering, Computerverzekering, Elektronicaverzekering en Glasverzekering.