Werknemersverzekeringen

 

Klik hier voor de WIA Wizard

 

= Ziekteverzuimverzekering
Kan uw werknemer door ziekte niet werken? Dan moet u wettelijk tenminste 70 procent van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. Veel CAO's bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel voorkomend is 100 procent van het loon in het eerste ziektejaar en 70 procent in het tweede ziektejaar.

Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. U kunt kiezen uit twee soorten verzekeringen:

Ziekteverzuimverzekering Conventioneel
Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling voor maximaal 104 weken.

Ziekteverzuimverzekering Stop Loss
Met deze verzekering verzekert u alleen de jaarlijkse loondoorbetalingskosten die boven de normaal te verwachten kosten uitstijgen. De Stop Loss verzekering is mogelijk voor bedrijven met meer dan 15 werknemers.

= Ongevallenverzekering
Met de Collectieve ongevallenverzekering zorgt u voor een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden van een medewerker na een ernstig ongeluk. De uitkering komt ten goede aan de verzekerde, zijn nabestaanden of aan u als werkgever; de keuze is aan u. U kunt kiezen voor een 24-uursdekking of één die alleen geldig is tijdens het werk, eventueel met een uitbreiding voor woon-werkverkeer.

= Zorgverzekering
Met de Collectieve Zorgverzekering biedt u ieder werknemer de mogelijkheid zich voor een aantrekkelijk tarief te verzekeren tegen de hoge kosten van geneeskundige zorg. Naast de verplichte standaardverzekering is er een compleet assortiment aanvullende verzekeringen. De standaardverzekering en de aanvullende verzekeringen sluiten precies op elkaar aan, waardoor uw werknemers geen dubbele dekkingen of dubbele premies hebben.

= Pensioenverzekering
Er zijn uiteenlopende manieren om waardevolle mensen aan uw organisatie te binden. Uiteraard geeft u uw medewerkers het salaris dat ze verdienen en wellicht hebt u nog meer voor ze geregeld, zoals ruime vakantie- en verlofregelingen, kinderopvang, mogelijkheden tot thuiswerken en bedrijfsopleidingen. Maar hebt u ooit gedacht aan het pensioen van uw medewerkers? Grote kans dat zij dat wel doen. Dan is het goed om met ze mee te denken.

= WIA
De WIA(Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) is de opvolger van de WAO.
De belangrijkste veranderingen zijn:

• Werknemers met een beperkte arbeidsongeschiktheid (tot 35% van hun verdiencapaciteit),
  blijven in dienst bij hun werkgever. Zij ontvangen geen aanvullende uitkering op grond van de wet.

• Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken (35 tot 80%) krijgen gedurende een
   beperkte periode een loongerelateerde uitkering (WGA).

• Werknemers die 80% of meer duurzaam arbeidsongeschikt worden, krijgen een wettelijke uitkering (IVA).

De WIA kent dus 2 soorten uitkeringen:

• De WGA-uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

• En de IVA-uitkering voor volledig en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Bij De Groot Verzekeringen hebben wij mogelijkheden om de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid als aanvulling op de wettelijke voorzieningen af te dekken.