Aansprakelijkheidsverzekeringen

= Aansprakelijkheidsverzekering
De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken en het toebrengen van letsel, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid.


= Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade als gevolg van beroepsfouten waaruit vermogensschade kan ontstaan. Ook fouten begaan door een ander zijn gedekt, als die ander in opdracht van verzekerde werkzaam was.

= Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Vereniging of stichting

Als u bestuurder bent - of wordt - bij een vereniging of stichting, gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vereniging of stichting aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld.

Besloten of naamloze vennootschap

Als u bestuurder bent - of wordt - bij een N.V. of B.V., gaan uw gedachten over het algemeen uit naar hoe u de functie wilt vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij uw persoonlijke aansprakelijkheid. In principe is de vennootschap aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat een bestuurder naast (of in plaats van) de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld. 


= Rechtsbijstandverzekering

De Rechtsbijstandverzekering vergoedt gespecialiseerd juridisch advies en deskundige rechtshulpverlening door specialisten van desbetreffende Rechtsbijstand maatschappijen.