Medische Verzekeringen

= (Gezin)Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering geeft u of uw nabestaande(n) financiële zekerheid bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De gezinsongevallenverzekering is speciaal voor gezinnen, met of zonder kinderen. De persoonlijke ongevallenverzekering geldt alleen voor u. U kiest zelf de verzekerde bedragen en de dekkingen: overlijden en/of blijvende invaliditeit.

= Zorgverzekering
Per 1 januari 2006 is de nieuwe zorgverzekeringswet van kracht. Vanaf dat moment is iedereen verzekerd volgens de wettelijk verplichte standaardverzekering. De dekking is wettelijk bepaald. De ziektekostenverzekering verzekert u voor de meest voorkomende medische kosten, zoals de kosten voor de huisarts, het ziekenhuis, medicijnen en kraamzorg. U kunt uw verzekering ook uitbreiden met een aanvullende dekking. Deze dekkingen willen wij u graag toelichten.