Online schadeformulier

  Basisgegevens

  Aanvrager

 • Schadedatum en omstandigheden

 • - -
 • :
 • Beschadigd of vermist

  Merk/type

  Aankoopdatum

  Aankoopbedrag

  Schadebedrag

  - -
 • - -
 • - -
 • Schadeherstel

  Wie voert de reparatie uit?

  - -

  Wie is de benadeelde?

  Wie was er verantwoordelijk voor de schade?

  - -

  Medeschuldigen

  - -

  Aangifte en slotvragen

  - -

  Getuigen

  - -

  Hieronder kunt u gelijk foto' s en reparatienota' s meesturen

  Ondertekening

  Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

  - -
  Should be Empty: